POLSKI


Jestem tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego i języka ukraińskiego

Nr TP/456/07 – język rosyjski 
Nr TP/456/07 – język ukraiński 

Oferuję tłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe i uwierzytelnione z języka rosyjskiego lub ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski lub ukraiński.

Zapewniam krótkie terminy, dyskrecję i profesjonalny przekład językowy. 

Materiał do tłumaczenia można dostarczyć osobiście lub w formie elektronicznej przez e-mail 
Kontakt: 

Janina Rybczyńska 
ul. Pescantina 3 m. 40 
08-110 Siedlce 
woj. mazowieckie 

tel.: +48 606 330 645,
       +48 664 895 131 

e-mail: rybczynska.janina@wp.pl

Konto bankowe:
Janina Rybczyńska
33 2490 0005 0000 4000 3377 6205

  РУССКИЙ


Присяжный переводчик русского языка и украинского языка,

№ TP/456/07 – русский язык
№ TP/456/07 – украинский язык

Предлагаю письменные и устные, обычные и удостоверенные переводы с русского или украинского языка на польский и с польского языка на русский или украинский языки.

Короткие сроки, дискреция и профессиональный лингвистический перевод.

Материал для перевода может быть доставлен лично или электронной почтой (e-mail)Контакт:

Янина Рыбчинская
ул. Пескантина 3 кв. 40
08-110 Седльце 
Мазовецкое воеводство 

тел.: +48 606 330 645,
        +48 664 895 131  

e-mail: rybczynska.janina@wp.pl

Банковский счет:
Janina Rybczyńska
33 2490 0005 0000 4000 3377 6205

  УКРАЇНСЬКИЙ


Присяжний перекладач російської мови та української мови,

№ TP/456/07 – російська мова
№ TP/456/07 – українська мова

Пропоную письмові та усні, звичайні та посвідчені переклади з російської або української мови на польську і з польської мови на російську чи українську.

Короткі терміни, дискреція і професійний лінгвістичний переклад.

Матеріал для перекладу можна доставити особисто або електронною поштою (e-mail)

 Контакт:

Яніна Рибчинська
вул. Пескантіна 3 кв. 40
08-110 Седльце
Мазовецьке воєводство

тел.: +48 606 330 645,
        +48 664 895 131 

 e-mail: rybczynska.janina@wp.pl

Банківський рахунок:
Janina Rybczyńska
33 2490 0005 0000 4000 3377 6205